logo
esp
Equipaments per a la indústria alimentària
esp
Equipos para
la industria alimentaria

fr
Équipements pour l'industrie alimentaire
ang
Equipment for food industry
Tel: 972 44 40 10 - Fax: 972 44 44 05
Ctra. de Olot, 80 - 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS (Girona)

Fabricació d'equipament per escorxadors, sales de desfer i indústria agroalimentària en general
Fabricación de equipamiento para mataderos, salas de despiece e industria agroalimentaria en general
Fabrication de produits pour les abattoirs, ateliers de découpe et de l’industrie agroalimentaire en général
Manufacture of equipment for slaughterhouses, rooms to undo and agrifood industry in general