Líneas de sacrificio animal
SERVEIS
  
CONDICIONS GENERALS

Com a compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari, que les dades de caràcter personal, obtingudes a través d'aquesta pàgina web, s'emmagatzemaran en fitxer automatitzats propietat de BLASAU S.L., a qui es donarà el tractament estipulat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, amb alguna d'aquestes finalitats. Subministrar informació sobre activitats promocionals, publicitàries i novetats de l'empresa en general, així com dels seus productes, facilitat el contacte amb l'empresa als usuaris de la web, gestionar seleccions de personal i/o gestions de caràcter administratiu-econòmic-comercial que es poguessin produir.

BLASAU S.L., responsable dels fitxers, es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per la que varen ser recollides, ni cedir-los de forma il·legítima a terceres persones. També es compromet a tractar les dades de forma confidencial i a aplicar les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament i accés no autoritzat.

La complementació per part dels usuaris de qualsevol dels formularis que figura en aquesta pàgina web suposa que presten el seu consentiment exprés a la recollida de les seves dades per part de BLASAU S.L., sabent que aquests seran emmagatzemats temporalment en arxius informatitzats propietat de l'empresa.

Així mateix, mitjançant el representant, s'informa als titulars de les dades dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Es podrà exercir aquests drets, a) dirigint per escrit una petició a BLASAU S.L., Crta. de Olot, 80, 17174, Sant Feliu de Pallerols, Girona, NIF B-17031501 b) o bé per fax al número 0034 972 444 405, o c) per correu electrònic a l'adreça comercial@blasau.com.

Els usuaris respondran en qualsevol cas, tan per la veracitat de les dades que es facilitin, com dels danys i perjudicis que es poguessin derivar o ocasionar en cas de facilitat dades defectuoses, falses, inexactes, incomplertes o actualitzades, reservant-se el titular del fitxer, el dret a excloure dels serveis registrats, a tot tipus d'usuaris que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les altres accions que procedeixin per Dret.

Així mateix, l'usuari queda informat llevat la seva expressa oposició expressa, el titular del fitxer, podrà cedir les seves dades personals, per qualsevol de les finalitats establertes en aquesta clàusula, a altres entitats amb les que BLASAU S.L., mantingui algun tipus d'acord o relació.

cat
cat
cat
cat
Mapa del lloc