Líneas de sacrificio animal
SERVEIS
  


 
Feinejat oví

 Maquinària i equipaments per a línies de sacrifici


 Immobilització oví per a sagnat halal

 Modificació box d'atordir

 Restrainer i sagnat en cinta per ovins

 Sala d'especejament porcí

 Pells

 Línia de sacrifici boví

 
   
 Feinejat oví brazo
 
   
 Maquinària i equipaments per a línies de sacrifici brazo
 
 
 Immobilització oví per a sagnat halal brazo
 
 
 Modificació box d'atordir brazo
 
 
 Restrainer i sagnat en cinta per ovins brazo
 
 
 Sala despiece porcino brazo
 
 
 Pells brazo
 
 
 Línia de sacrifici boví brazo
   
   
cat
cat
cat
cat
logos leader
Mapa del lloc