Líneas de sacrificio animal
SERVEIS
  

UTILLATGES
 
 CONTENIDORS / CUBES


 · Dipòsit salaó pernils
 · Contenidor bolcable
 · Contenidor apil·lable / Safata    contenidor
 · Cuba
 · Buidador


 ELEVADOR - CARREGADOR


 CARROS BANYERA

 · Carro banyera per elevador / Tapa
 · Carro banyera / Tapa


 CARROS PER TRANSPORT

 · Carro plataforma
 · Carro transport cubetes polietilè
 · Carretilla transport sacs
 · Carretilla transport bidons
 · Plataforma


 CARROS PER SAFATES

 · Carro per safates / Safata
 
 CARROS DE BARRES AMB  GANXOS


 ·
Carro rectangular
 ·
Carro piràmide


 CARROS DE CANYES


 · Carro rectangular
 · Carro tipus Z


 ESTANTERIES

 · Estanteria apil·lable
 · Estanteria rectangular
 · Estanteria tipus Z


 BARRES PER ESTANTERIES I  CARROS


 GANXOS DE PENJAR

 · Ganxo
 · Barra per penjar ganxos


 TAULES

 · Taula cubeta
 · Taula d'especejament
 · Taula d'embutir ·
Taula giratòria
 ·
Taula llisa
 ·
Taula de triperia
 ·
Piló per tallar


 CINTES TRANSPORTADORES


 ·
Cinta transportadora
 ·
Taula per acoblar a cinta    transportadora


 RENTAMANS


 · Cònic quadrat
 · Mural
 · De pedestal
 · Semicircular
 · Circular
 · Múltiple
 · Complements per rentamans
 · Papelera


 ESTERILITZADORS DE GANIVETS

 · Dipòsit esterilitzador de ganivets
 · Armari esterilitzador de ganivets
 · Portaganivets
 · Carro per portaganivets
 · Suport per portaganivets
 · Esterilitzador de serres

 
 TAQUILLES VESTUARI


 RENTABOTES


 ·
Rentabotes manual
 ·
Rentabotes automàtic


 DESINFECCIÓ DE CALÇAT


 RENTADAVANTALS PENJADOR DAVANTALS I BOTES


 BANC NETEJATERRES


 PALA / FORCA


 PAPERERES


 PUPITRE


 SUPORTS PER SACS


 
 MARQUESINA PER MANGUERA


 MÀNEC PER DESOSSAR


 FIXADOR DE PERNIL


 ESCALA


 PROTECCIONS PARETS


 ·
Perfil, cantonera i raconera
 ·
Pal de protecció


 EMBORNALS SIFÒNICS


 ·
Embornal sortida al fons (S.F.)
 ·
Embornal S.F. amb entrades per    canal i canaló
 ·
Embornal sortida lateral (S.L)
 ·
Embornal S.L. amb entrades per    canal i canaló
 ·
Tapa hermètica
 ·
Tapa d'embornal reforçada


 CANALS, CANALONS I REIXES


 ·
Canal i canaló
 · Reixa
 · Marc d'angle


CARRILERIA AÈRIA
 
 ESTRUCTURA CARRIL BIRRAIL

 · Mt. lineal via birrail
 · Selles
 · Cargols
 · Desviaments
 · Corbes


 
 ·
Descensor
 · Telescopi moll càrrega
 · Joc passamans telescopi
 · Aturada manual
 · Joc topes final rail
 · Agulles
 · Joc de xarneres

 
 CARRIL TUBULAR


 · Mt. lineal via tubular
 · Cargols
 · Desviaments
 · Corbes
 · Descensor
 · Telescopi moll càrrega
 · Aturada manual
 · Xarnera


 
 CARROS PER CARRILERIA


 · Carros per birrail
 · Carros per tubular

 ACOBLAMENT PER CARROS  BIRRAIL/TUBULAR


 · Ganxos
 · Camals
 · Cadenes
 · Pendeló per estoc
LÍNIES DE MATANÇA
 
 cuadras QUADRES


 · Box inspecció animals vius
 · Tanques per a quadres
 · Portes per a quadres
 · Porta entrada passadís boví
 · Box individual boví
 · Passarel·la superior quadres
 · Plafó empenyador per quadra oví linea sacrificio vacuno LÍNIA SACRIFICI BOVÍ

 · Box aturdiment boví
 · Box ritual boví
 · Pal de protecció
 · Polipast sagnat boví
 · Polipast animals ferits
 · Elevador de sagnat
 · Polipast transferència vacum
 · Plataformes fixes per el feinejat    boví
 · Plataformes elevadores    pneumàtiques
 · Plataforma pneumàtica múltiple
 · Desolladora boví
 · Desolladora de boví mecànica
 · Aliviador de càrrega per desolladora
 · Estimulador elèctric desollado
 · Separador de potes
 · Equips de sacrifici boví


 
 linea sacrificio porcino LÍNIA SACRIFICI  PORCÍ


 · Túnel de conducció
 · Restrainer porcí
 · Box atordit porcí
 · Taula recepció atordit
 · Cinta de sagnat
 · Elevador de sagnat porcí
 · Descensor a cuba d'escaldar de    cadena
 · Descensor a cuba d'escaldar de    polipast
 · Cuba d'escaldar
 · Cuba d'escaldar vertical
 · Sistema arrossegament cuba    d'escaldar
 · Despenjador automàtic
 · Tremuja recepció escaldat
 · Peladora porcí
 · Peladora mixta
 · Taula repàs porcí
 · Elevador de feinejat
 · Forn socarrimar porcí
 · Plataformes de feinejat fixes
 · Plataforma pneumàtica per partir    porcí
 · Flagel·ladora porcí
 · Separador de potes
 · Equips de sacrifici porcí
 
 linea sacrificio ovino LÍNIA SACRIFICI OVÍ


 · Mànega d'entrada
 · Quadra giratòria
 · Restrainer
 · Restrainer tipus halal
 · Immobilitzador oví per sagnat halal
 · Box d'anestèsia
 · Taula de recepció
 · Cinta de sagnat
 · Elevador de sagnat
 · Dit pneumàtic desollador
 · Desolladora oví 1 braç rotatiu
 · Plataformes de treball
 · Equips de sacrifici oví carril aereo CARRIL AÈRI

 · Estructura suport via aèria
 · Sistemes de rail birrail
 · Material rodant per via birrail
 · Sistemes de rail tubular
 · Material rodant per via tubular
 · Accessoris per rail
 · Introductor pneumàtic
 · Cadena aèria unidireccional
 · Cadena aèria multidireccional
 · Cadena ganxos buida


 ·
Mecanisme canvi d'altura
 · Descensor de polipast
 · Descensor de cadena
 · Descensor pneumàtic
 · Rail mòbil hidràulic
 · Rail mòbil pneumàtic
 · Bàscules muelles MOLLES


 · Telescopi
 · Mecanismo de cambio de altura
 · Elevador - descensor de polipasto
 · Polipast amb ganxo
 · Brazo de carga
 · Brazo de carga para camión tratamiento sangre TRACTAMENT DE LA SANG
 DEL SACRIFICI


 · Sangrador trocar
 · Canal de sagnat
 · Batedora sang
 · Bomba tràfec sang
 · Equips auxiliars


 
 tratamiento subproductos TRACTAMENT DE  SUBPRODUCTES


 · Canó pneumàtic
 · Sitja per deixalles
 · Canal recepció vísceres
 · Cinta recollida vísceres
 · Taula recepció vísceres
 · Equips auxiliars conservacion pieles CONSERVACIÓ DE PELLS


 · Elevador de pells
 · Cadena de pesatge i classificació de    pells
 · Rail aèri cambra pells
 · Despenjador de pells automàtic
 · Descensor de ganxos buits
 · Rails acumulació ganxos buits
 · Ganxos per pells
 · Saladora pells

cat
cat
cat
cat
logos leader
Mapa del lloc